RAGNHILD HOV

Foreløpig er det registrert et 10-talls personer med influensaliknende symptomer i Bergen.

Men nå varsler influensaekspertene at influensa er på vei til Vestlandet og Norge. Og det er ikke et tre dagers halsonde med snørr og hoste som er i anmarsj, men et ekte influensavirus med symptomer som hodepine, kroppsverk og høy feber. En sykdom som kan være livsfarlig for eldre, alvorlig syke og alle med nedsatt immunforsvar.

Det er Norsk Folkehelseinstitutt som overvåker helsetilstanden vår. Der regner de at inntil 25000 bergensere kan bli rammet i løpet av vinteren Og epidemien kan i verste fall kreve nesten flere titalls menneskeliv bare på Vestlandet.

16.000 vaksinert i Bergen

Smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune synes likevel at influensa likevel er lettere å hanskes med enn en giardiaepidemi.

— Influensa kan man vaksinere seg mot. Slike midler finnes ikke mot Giardia, påpeker smittevernoverlegen.

— Min erfaring er dessuten at vi Norge de siste årene har sluppet ganske lett unna influensaepidemiene fordi vi er blitt flinke til å forebygge med store vaksinasjonsprogram. Vi må like tilbake til 50- og 60-tallet for å finne store alvorlige influensa epidemier i Norge. På 50-tallet herjet Asia-syken og i 1968 slo Hongkong-influensaen.

Bergen kommune følger rådet Norsk Folkehelseinstitutt som overvåker influensaepidemiene i Norge.

— Vi anbefaler alle over 65 år, alvorlig syke og alle med nedsatt immunforsvar om å vaksinere seg. Dessuten har oppfordringen gått til spesielle yrkesgrupper, blant annet ansatte i helsevesenet. I alt er ca.. 16.000 blitt vaksinert i Bergen, sier Søbstad. På landsbasis er ca 370.000 vaksinert

Været ingen innvirkning

I fjor var det Fujiam-viruset som plaget oss vinterstid. I år er det registrert både Fujian-, Ny-Kaledonia- og Shanghaivirus i utbrudd i Europa, opplyser overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet.

Nå herjer influensaen verst i Spania. I resten av Europa er epidemien i startgropen, men tallet på registrerte syke øker uke for uke. I Norge er det de siste ukene registrert flere tilfeller på Østlandet

— Blir vi mer utsatte for influensa i fuktig og vindfullt vær?

— Nei. Det vi har ingen holdepunkter for at epidemiene slår hardere i strøk med mye regn og nedbør enn andre steder Disse virusene er såkalte dråpevirus som overføres ved at spytt blir overført fra person til person. Men vi vet jo at vi kan bli mindre motstandsdyktig overfor sykdom på den mørkeste tiden av året. Influensaen rammer hardest dem som er syke og svake fra før, påpeker han.