— Fra norsk side ønsker vi å uttrykke vår bekymring over utviklingen på Øst-Timor etter folkeavstemningen og understreke ansvaret indonesiske myndigheter har for å sikre lov og orden, sier Vollebæk til NTB.

Fordi ambassadøren i dag var i Trondheim, møtte ambassaderåd Rodjudin Abdul Kadir i Utenriksdepartementet i formiddag. Den indonesiske ambassadøren var også innkalt til utenriksminister Vollebæk i forrige uke. Også da uttrykte Vollebæk bekymring over situasjonen i landet.

Vollebæk tviler ikke på at det foregår alvorlige overgrep mot befolkningen på Øst-Timor. Bringes ikke situasjonen under kontroll, vil det sette resultatet av folkeavstemningen forrige uke i fare, mener han.

Om indonesiske myndigheter ikke stanser angrepene som nå foregår mot sivilbefolkningen, understreker Vollebæk at FN må se på hvordan situasjonen skal håndteres. - FN har et spesielt engasjement i dette fordi organisasjonen har mye av ansvaret for gjennomføringen av folkeavstemningen, sier han.

NTB