I India koster surrogati mellom 250.000 og 400.000 kroner, mens prisen er det dobbelte i USA. Den indiske industriforeningen anslår at surrogati-industrien vil være verdt 13 milliarder kroner i 2012. En rapport fra Law Comission of India kaller industrien en gullgruve, skriver magasinet Plot.

— Ingen rettssikkerhet

Ikke alle kan bruke egne egg. Hvite egg er fire ganger dyrere enn indiske, viser prisene til klinikken Surrogacy India i Mumbai. Egg fra en indisk donor koster ca. 16.500 kroner. For egg fra Georgia eller Ukraina må kunden betale 68.000 kroner.

Surrogatmødre er som regel analfabeter fra lavere økonomiske klasser. To ganger i uken blir en ny kvinne gravid på Dehli IVF Fertility Research Center. 70 prosent av kundene er fra Vesten. Ifølge Dr. Gupta får surrogatkvinnen 50.000 kroner pr. barn, skriver Plot. Forsker Mishra Manasi ved Center for Social Research i New Dehli har intervjuet surrogatmødre. Hun sier at det ofte er forskjell på det klinikken sier at de betaler, og det kvinnene oppgir at de har fått.

— Det eksisterer ingen rettssikkerhet for surrogatmødrene, sier hun til Plot.

- Adopter heller

Manasi forteller også at det er knyttet et stort sosialt stigma til å være surrogatmor. De fleste bor borte fra sine barn. Surrogatfødsler skjer vanligvis ved keisersnitt, som er definert som høyrisikofødsler.

— Det er mer smertefullt. Vi må kutte opp magen for å levere dem, så vi har en nærmere tilknytning. Og vi synes det er fælt å gi bort barnet, sier surrogatmor Jagruti Rameshbhai Vasawa.

— Men sånn er det. For å få, må man gi,

Professor Mohan Rao, ved Institutt for samfunnsmedisin og folkehelse på Jawarharlal Nehru, kaller surrogati legalisert slaveri. Han mener at styresmaktene gjør galt i å legge til rette for medisinsk turisme. De beste legene jobber nå for private sykehus med hovedsaklig utenlandske kunder, og den offentlige helsesektoren står ribbet tilbake.

— Hvorfor tilbe dine egne gener? Adopter heller!