Kongens svoger Erling Lorentzen har bygd opp selskapet, og familien eier fremdeles en stor andel.

Torsdag overrekker indianerne med representanter for tupinikim og guarani-indianerne krav til stortingsrepresentanter fra flere partier hvor de ber om at fondet selger seg ut av Aracruz, og at norske oljepenger ikke må gå til slik virksomhet.

Indianerne krever blant annet at et område på 11.009 hektar som eies av Aracruz tilbakeføres, og at det kan bevises at det opprinnelig var indianernes eget territorium. Miljøvernorganisasjoner har også kritisert selskapets avvikling av trevirke og de miljøkonsekvensene dette har.