• Når de rike landene krever bedre rettigheter for arbeidsfolk i den tredje verden, er det ingenting annet enn kamuflert proteksjonisme.

Det sier den indiske handels— og industriministeren Murasoli Maran. Under et foredrag på Verdensbankens fattig-domskonferanse i Oslo anklaget han de rike landene for å bruke globaliseringen som et tjenlig redskap for å fremme egne økonomiske interesser. Maran mener de rike landenes uttrykte bekymring over arbeiderrettigheter i fattige land ikke står til troende.

— I virkeligheten ønsker de å hindre oss i å bruke det konkurransefortrinnet vi har på arbeidsmarkedet, mener den indiske ministeren.

Krever samme spilleregler

Maran anklager også Vesten og de globale finansinstitusjonene for dobbeltmoral i handelspolitikken.

— Når USA innfører beskyttelsestiltak for egen stålindustri, er begrunnelsen at industrien ikke er i stand til å takle de raske endringene i den globale økonomien. Men de internasjonale institusjonene viser liten sympati når utviklingsland uttrykker den samme bekymringen.

Hvorfor denne dobbeltmoralen? Utviklingslandene krever at de samme spillereglene skal gjelde for alle, sa Maran under sin tale på konferansen.

Globalisering er blitt mantra

Den indiske regjeringen har fra begynnelsen av 1990-tallet åpnet økonomien etter årtier med sovjetiskinspirert planøkonomi.

— Ti år med reformer har gitt India en årlig økonomisk vekst på seks prosent. Andelen fattige har i samme perioden sunket fra 36 prosent i 1993 til 26 prosent i dag, sier Maran.

Han avviser likevel forestillingen om at frie kapitalstrømmer og utenlandshandel er eneste vei mot utvikling.

— Liberalisering, privatisering og globalisering betraktes i dag som den eneste anerkjente utviklingsstrategi. Globalisering er blitt det nye mantraet for utvikling. Men denne strategien oppfattes som et mål i seg selv, uten hensyn til hvilken effekt den har på fattigdom og sosial ulikhet, sier Maran.

Sosial darwinisme

— Når effekten av globalisering skaper tapere i fattige land, vil mennesker som ikke har noe mer å tape ty til vold som siste utvei. Ingen av oss ønsker en verden styrt etter sosialdarwinistiske prinsipper, sier ministeren.

Maran minner også om at europeiske land i sin tid bygget sine velferdsstater, ikke av veldedige grunner, men for å sikre det kapitalistiske systems overlevelse.

Derfor advarer handelsministeren i verdens største demokrati mot å svekke eller rive ned velferdsstatsordninger, hvis det ikke skapes alternativer som kan fylle behovene for sosiale sikkerhetsnett.

«Gjør som vi sier»

— Hvis utviklingslandene tvinges til å bli trukket inn i globaliseringen i et halsbrekkende tempo, vil det bare skape negative effekter. Det utviklingslandene ber om, er mer tid til å forberede seg, og mer ressurser til å tilpasse seg den nye, globale økonomien, sier han. Ifølge Maran har en rekke land i sør erkjent at globaliseringen faktisk kan være positiv.

— Det ropes ikke lenger like høyt om nykolonialisme i fattige land. I dag opplever vi et merkelig rollebytte. Nå ser vi økende proteksjonisme i de rike landene, hovedsakelig styrt av egoistiske motiver. Budskapet fra nord ser ut til å være: Gjør som vi sier, ikke som vi gjør, sier Murasoli Maran.