Nordlendingens krav er norgeshistoriens største fra noen som er uskyldig dømt. Dersom han får medhold, vil det også være den største erstatningen som er utbetalt etter justismord i Norge.

Til sammenligning ble dobbeltdrapsdømte Per Liland tilkjent 13,7 millioner kroner i erstatning etter frikjennelsen. Det største erstatningsbeløpet som er tilkjent en som er uskyldig dømt for incest, er på 7,4 millioner kroner. Her ble 3 millioner kroner gitt i oppreisning.

Selv mener Trygve Ragnar Amundsen at beløpet han krever, ikke er så stort.

Rammet andre

— I samråd med mine advokater har jeg besluttet å kreve 3,5 millioner kroner i såkalt oppreisning, og det er ikke så høyt i forhold til tidligere rettspraksis. Resten av beløpet skal dekke skader og økonomisk tap jeg har hatt som følge av dommen, sier 50-åringen til NTB.

Det var ikke bare Amundsen selv som ble rammet av dommen. Hans kjæreste tok livet av seg to dager etter at dommen falt, og moren døde kort tid etter, sannsynligvis som følge av belastningen.

Amundsen, opprinnelig fra Vestvågøy i Lofoten, nå bosatt i Bodø, ble dømt til fengsel i to år og tre måneder i 1992. I fjor høst ble dommen opphevet etter at saken ble tatt opp igjen.

Amundsen ble frikjent av Hålogaland Lagmannsrett på bakgrunn av ny medisinsk kunnskap om sexovergrep mot barn og på bakgrunn av nye avhør av datteren. Funnene som ble gjort av leger i 1992, tolkes annerledes i dag.