De tre mennene ble i Frostating lagmannsrett i 1992 dømt til lange fengselsstraffer for seksuelle overgrep mot en fem år gammel jente i 1989. De tre var henholdsvis hennes far, morfar og onkel. Saken ble gjenopptatt i 2001, og de ble da frifunnet for de påståtte overgrepene.

Frostating lagmannsrett har nå dømt Staten ved Justisdepartementet til å betale 3.350.000 kroner i erstatning og oppreisning til jentas far, 3.260.000 kroner til morfaren og 940.000 kroner til onkelen. Oppreisningsbeløpene til både faren og morfaren er på tre millioner kroner, mens onkelen får 240.000 kroner i erstatning og 700.000 kroner i oppreisning.

Faren og morfaren ble i den første straffesaken kjent skyldige blant annet i samleier med jenta, og de ble begge dømt til seks års fengsel. Onkelen fikk fengselsstraff på ett år og fire måneder for noe mindre alvorlige overgrep.

Straffesaken mot de tre ble gjenopptatt ved Frostating lagmannsrett i desember i fjor, etter at det var reist tvil omkring dommeravhørene av jenta før den første straffesaken, og tvil om konklusjonene til de medisinsk sakkyndige.

(NTB)