Men retten har ikke funnet tilstrekkelig grunn til å idømme mannen rettighetstap, noe som betyr at 36-åringen har mulighet til å ta seg jobb i barnehage, skriver Dagbladet.

36-åringen jobber nå i restaurantbransjen, men har tidligere jobbet i barnehage.

Lagmannsretten vurderte om han for alltid skal dømmes til ikke å kunne arbeide i barnehage på grunn av incestdommen, men mener at siden den seksuelle omgangen han er dømt for er knyttet opp til hans rolle som far kan det ikke uten videre trekkes slutninger om hvordan det er grunn til å vente at han skal opptre overfor andre barn.

36-åringen blir kritisert for manglende grensesetting, og retten mener at han nå har fått innsikt i hvordan den manglende grensesettingen har ført til betydelige vansker for hans datter.

Lagmannsretten dømte mannen til å betale datteren 75.000 kroner for såkalt ikke-økonomisk skade.