JAN STEDJE jan.stedje@bergens-tidende.noDette bør ifølge Nasjonalt ressursenter for seksuelt misbrukte barn bli vanlig praksis.Innen påske 2001 skal senteret legge frem en Nasjonal veileder. Der vil spørsmålet om hvem som kan be om å få undersøkelsen gjennomført og hvem som skal eller må informeres stå helt sentralt. Barneministeren — Vi ber nå Barne- og familiedepartementet om en fortolking av lov om barneverntjenester og forvaltningsloven når det gjelder adgangen til medisinsk sjekk uten at noen av foreldrene blir informert, sier rådgiver Morten Johansson i Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn til Bergens Tidende.- Dersom departementet er enig med vår lovtolkning vil medisinsk undersøkelse i saker med mistanke om seksuelle overgrep kunne gjennomføres uten å gi informasjon til foreldreparet. Det vil bli den anbefalingen vi gir de kommunale barneverntjenestene i Nasjonal veileder, sier Johansson. Ulik praksis ved sykehus - Hvorfor ønsker Nasjonalt ressurssenter en slik løsning?- Dersom faren er mistenkt for incest er det uheldig at foreldrene skal ha medansvar for å bringe barnet til medisinsk undersøkel, sier han.- Vi opplever at sykehusene tolker lov om barneverntjenester ulikt når det gjelder undersøkelser der det er mistanke om seksuelt misbruk av barn. Det er blant annet fra Ullevål sykehus gjort klart at de ikke vil foreta undersøkelser av barn der en av foreldrene alene kommer med bekymringen og anmodningen om undersøkelse, sier Johansson. Vanligst praksis i dag Ifølge Johansson er praksis i dag følgende: Barneverntjenesten i en kommune kan pålegge foreldre eller andre å bringe barnet til medisinsk undersøkelse. Det er imidlertid eksplisitt sagt i kommentarutgaver til lov om barneverntjenester at barneverntjenesten selv ikke kan bringe barn til undersøkelse (med få særunntak), og at det ikke kan pålegges uten at foreldrene er informert om dette.