WTOs generaldirektør, Mike Moore, kom med utfallet mot importvernet på NHOs årskonferanse i Oslo i går.

Moore vet at temaet er særdeles ømtålig i så vel Norge som i EU. Han minnet om at Norge ønsker friere verdenshandel for skipsfart og fisk og at både u— og i-land ønsker at Europa åpner for mer import av matvarer som kjøtt og kjøttprodukter.

Eksportsubsidier skal vekk

WTO (Verdens handelsorganisasjon) avsluttet like før jul en forhandlingsrunde i Qatar. Moore understreker at det ble oppnådd enighet om viktige spørsmål.

— Det er avgjørende at WTOs medlemsland ble enige om å fjerne eksportsubsidier på landbruksvarer. Eksportsubsidiene i de rike landene utgjør alene hele 8 ganger mer enn det de fattige landene så langt er tilbudt i gjeldsslette, påpekte Moore.

Kristin Halvorsen (SV), Jens Stoltenberg (Ap) og Jan Petersen (H) var i en debatt etter Moores innlegg alle enige om at dagens høye norske importvern ikke kan opprettholdes.

Må åpne for import av mat

— Etter WTO-runden vil presset utenfra bli så sterkt at vi må reformere jordbruket, sa utenriksminister Jan Petersen.

— Importvernet må bygges ned. Tollvernet må reduseres. U-landene sier at vi har fått lov til å bli rike på å eksportere fisk. Nå må de få lov til å eksportere landbruksprodukter, sa Jens Stoltenberg.

Finansminister Per-Kristian Foss minnet om at det også er importtoll på en rekke matvarer som ikke produseres i Norge.

— WTO-forhandlingene stiller oss overfor et betydelig press. Det er mulig med en oppmykning av importvernet, samtidig som hovedlinjen i norsk landbrukspolitikk beholdes. Det er ikke all import som er kjøtt, korn og melk.

Kina og Russland inn i WTO

Til sammenligning er Kina nå på vei inn som fullt medlem i WTO. En EU-rapport viser at hele 13 millioner kinesiske småbønder vil miste sitt livsgrunnlag som en følge av mer konkurranse på det kinesiske markedet.

WTOs generaldirektør, Mike Moore, uttrykte i går for øvrig optimisme for arbeidet med å inkludere klodens siste, store land i sin frihandlesfamilie.

— Russland kan være fullt medlem allerede om ett år, sa han.