Etter et informasjonsmøte i februar mellom Statens forurensningstilsyn (SFT) og representanter for regntøybransjen, er det nå satt i gang tiltak for å fjerne regntøy for barn som inneholder forbudte ftalater fra det norske markedet.

Bransjen har hevdet overfor SFT at de ikke har vært klar over at også regnjakker og regnvotter for små barn kommer inn under forbudet mot ftalater i småbarnsprodukter.

— Bransjen reagerte raskt da den ble klar over at forbudet også gjaldt regntøy. Dette er positivt, sier seksjonssjef Berit E. Gjerstad i seksjon for produktrettet miljøvern i SFT.

Ftalatforskriften forbyr bruk av ftalater i sped- og småbarnsprodukter som det er grunn til å anta at barn under tre år vil suge eller tygge på.

Gruppen ftalater består av mange forskjellige stoffer. Noen av disse skal ha hormonforstyrrende effekter, og enkelte av stoffene er reproduksjonsskadelige og miljøskadelige.

(NTB)