KJELL T. BARØY, NTB

Statsråden har bedt Statens dyrehelsetilsyn om faglige råd og en ny oppdatering av situasjonen når møtet i EUs faste veterinærkomité er avsluttet onsdag ettermiddag.

– I løpet av torsdag eller fredag vil vi så foreta en helhetsvurdering av om det er grunnlag for å myke opp importforbudet, sier Hanssen.

Han ønsker ikke å kommentere mottiltakene som EU-kommisjonen nå vurderer mot Norges importforbud.

EU-kommisjonen vurderer å stenge Norge ute fra EUs faste veterinærkomiteen på grunn av at Norge ikke retter seg etter faglige anbefalinger fra den samme komiteen om bekjempelse av munn— og klovsyke.

Hoderystende Det er spekulasjoner om at finske myndigheter vurderer boikott av norsk laks som mottiltak mot de norske importrestriksjonene:

– Også med Finland har vi åpen handel med varer som er regulert av internasjonal handelsavtaler. Finnene reagerer på at vi begrenser privatpersoners import av klovdyrprodukter. Men dette er tiltak vi kan gjennomføre nasjonalt. Vi stiller oss noe hoderystende til at Finland på et slikt grunnlag eventuelt vil vurdere tiltak mot Norge, sier Hanssen.

Ikke vedtatt – EU-kommisjonen har ikke fattet endelig vedtak om å stenge Norge ute fra EUs faste veterinærkomité. Men jeg er kjent med at kommisjonen vurderer mulige tiltak, sier EU-ambassadør Einar Bull til NTB.

EU-kommisjonens overveielser blir møtt med skarpe reaksjoner i deler av det politiske miljøet her hjemme:

– Toppen på frekkhet fra EUs side å reagere slik på at et land velger å følge rådene fra sine egne veterinærmyndigheter, sier Senterpartiets Morten Lund til NTB.

Han mener EU først og fremst bør feie for egen dør:

– De har ikke greidd å hindre at munn- og klovsykeepidemien brøt ut. De har heller ikke greidd å kontrollere og hindre spredning av epidemien, sier han..

Uten faglig troverdighet Morten Lund mener det er grunn til å stille spørsmål ved veterinærkomiteens faglige troverdighet. Han viser til at den samme komiteen i 1996 sa at kugalskap ikke kunne smitte over på mennesker. 3-4 måneder senere måtte de gå tilbake på det.

– EU-kommisjonen selv retter seg ikke etter veterinærkomiteen når det passer kommisjonen. Veterinærkomiteen har blant annet i flere år sagt at grenseverdiene for nitrat og nitrit bør være null fordi stoffene er kreftframkallende. Dette har de besluttende myndigheter i EU neglisjert. De har påtvunget oss sitt syn gjennom matsminkedirektiver som nettopp er vedtatt, sier Moten Lund.