TRON STRAND tron.strand@bergens-tidende.noOsloKadavrene og slakteavfallet er definert som høyrisikoavfall. Det er brukt til kjøtt— og beinmelproduksjon i bedriftene Fisklim & Ftrstoff i Orkanger og Norsk Fett- & Limindustri i Fredrikstad.Det er innført midlertidig forbud mot bruk av kjøtt- og beinmel som ftr i hele Europa. Årsaken er risikoen for at kugalskap kan spres gjennom ftret. Eksportert til EU Ifølge Martin Gudmundsen i Norsk Fett- & Limindustri er alt kjøtt- og beinmel fra de importerte kadavrene eksportert til de europeiske markedene.- Hadde vi solgt det i Norge, ville vi fått en skyhøy importtoll på grunn av det norske importvernet, sier Gudmundsen.Han opplyser at "nesten ingenting er solgt til Sverige, men eksportert til land i EU".Det kan tyde på at betingelsene norske myndigheter satte for import er brutt. I innførselstillatelsen for kadavrene og avfallet heter det:- Produktene fra det animalske høyrisikoavfallet skal ikke komme inn i næringskjeden til dyr eller mennesker i Norge. Det skal enten returneres til Sverige eller kun benyttes i teknisk produksjon eller til veimasse. EU-regel stoppet importen Men kjøtt- og beinmelet fra de svenske kadavrene er altså, ifølge produsenten, tilført næringskjeder i andre europeiske land.Statens dyrehelsetilsyn valgte å stoppe importen av animalsk høyrisikoavfall fra 1. oktober i fjor, opplyser rådgiver Ulf Harvold.Harvold sier det skyldtes et EU-direktiv som ikke tillater handel med spesialavfall mellom EUs medlemsstater. Ikke mer storfe Det var 23. april 1999 ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken i Landbruksdepartementet underskrev importavtalen som åpnet for kadaverimporten med Statens Jordbruksverk i Sverige.I avtalen er det slått fast at Norge kan avbryte innførselen ved eventuell smittefare. Avtalen har en oppsigelsestid på tre måneder og kan sies opp av begge parter.Ifølge rådgiver Borgny Flatlandsmo i Landbruksdepartementet vil departementet nå avklare om det er aktuelt med mer import.- Hvis ikke vil vi trolig be Sverige om at avtalen opphører. Hvis avtalen skal stå ved lag, vil det bare bli snakk om avfall etter fjørfe, gris og hest, sier Flatlandsmo til Bergens Tidende. Norge tar svensk miljøproblem I Sverige har avisen Dagens Nyheter avdekket en omfattende eksport av kadavre og slakteavfall. Ifølge avisen førte opphøret av eksport til Norge, til at det i rekordfart ble fremforhandlet en avtale med Danmark.Avisen skriver at den svenske regjeringen "hjelper slakterier og bønder å sende sine egne miljøproblemer over landegrensene".Sentralt i den svenske debatten står kjøtt- og beinmelprodusenten Stenstorpfabriken. Ifølge Dagens Nyheter har de år etter år nådd produksjonstaket for bearbeiding av kadavre tidlig på høsten. Fabrikken har tillatelse til å håndtere 16.000 tonn slakteavfall og kadavre i året. - Da måtte i stedet en stor del av kadavrene eksporteres til Norge, skriver Dagens Nyheter.