• Imamer må snakke norsk i moskeene, sier Frp-formann Carl I. Hagen. Han vil ha slutt på at muslimske ledere undergraver integreringen av innvandrere.

ATLE ANDERSSON

— Det er det norske språk som gjelder her hos oss, sa Carl I. Hagen til stormende applaus på landsmøtet i går.

Overfor BT gjør Hagen det klart at Frp foreløpig ikke vil forlange at imamer må snakke norsk når de taler i sine religiøse forsamlinger, men at dette er noe som bør vurderes. Han begrunner utspillet med at muslimske ledere sier en ting i den norske offentligheten, men noe helt annet i møter med sine egne menigheter.

— Mange innvandrere forteller sjokkerende historier om innholdet i imamenes taler, sier Hagen.

Valgfrihet må vike

— Men Frp snakker jo så mye om valgfrihet, det må vel også gjelde friheten til å velge språk i moskeer?

— Når valgfriheten kolliderer med målet om integrering av innvandrere, må valgfriheten vike. Derfor sier Fremskrittspartiet også nei til muslimske skoler i Norge, sier Hagen.

I landsmøtetalen tok Hagen et nytt, hardt oppgjør med «kriminelle og falske asylsøkere». Samtidig frir han til innvandrere som befinner seg på rett side av loven.

Frir til de lovlydige

— Mange innvandrere ønsker det samme som oss. De vil ha bekjempelse av organisert kriminalitet, de vil ha lavere skatter og avgifter og mer valgfrihet, sier Hagen.

Han mener de kriminelle og falske asylsøkerne ødelegger «ry og rykte for de innvandrerne som vil jobbe og skape seg en fremtid i det norske samfunnet».

— De kom hit fordi de ønsker demokrati og ytringsfrihet. De ønsker en skikkelig integreringspolitikk, og de vil ha slutt på maset fra moskeene og imamene, sier Hagen.

Frp-formannens frieri-fremstøt mot innvandrergrupper kom i samme talen der han varslet at Frp fortsatt skal være det partiet med den mest restriktive flyktning- og asylpolitikken.

— Vi skal ikke ha utlendinger som plager kvinnelige politikere i Norge, sa han.

«Vestlige kulturkrets»

Om muslimer sa Hagen:

— Ikke alle muslimer er terrorister, men mange terrorister er islamister.

I forslaget til nytt partiprogram, har Frp listet opp en lang rekke forslag til innstramminger i innvandringspolitikken. Tiltakspakken vil bli klappet gjennom på landsmøtet.

Noen hovedpunkter:

  • Norge skal hvert år ta imot maksimalt 1000 mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets.
  • Lovforbud mot søskenbarnekteskap. Ved søknad om familiegjenforening bør det brukes DNA-test for å forhindre slikte ekteskap.
  • Flyselskaper som bringer asylsøkere uten identitetspapirer til Norge, må bøtelegges og pålegges å returnere asylsøkerne.
  • Obligatorisk helsetest for innvandrere som kommer fra steder med stor sykdomsrisiko.
  • Troskapsløfte til Norge settes som vilkår for å oppnå norsk statsborgerskap.
  • Nei til kvotering basert på rase eller etnisk tilhørighet.