Søndag skulle Steinar Killi ha deltatt under en minnegudstjeneste etter Åsta-ulykken. Nå har han fått klar beskjed fra de overlevende og pårørende om å holde seg hjemme.

Fredag leverte Støttegruppa for overlevende og pårørende egenhendig et brev til Killi. Budskapet var klart og tydelig: Du er ikke velkommen i Vang kirke søndag.NTB