Hvordan kan man da vite at den funker?

– Det er ikke riktig å si at MultifunC-modellen ikke er utprøvd. Metodene er velprøvde og dokumenterte. Det nye er at man kombinerer metoder som har vist seg effektive mot ulike områder, for eksempel mot trening i sosiale ferdigheter, motivering, foreldrearbeid og at man inkluderer ettervern etter institusjonsopphold. Hver enkelt metode har dokumentert støtte og er utprøvde i forhold til de områdene de er rettet mot, også i Norge, sier prosjektleder og psykolog Tore Andreassen.

Motivasjon er nøkkelen

– Motivasjon er nøkkelordet. Institusjonsbehandling alene har vanligvis liten effekt dersom det ikke følges opp av godt ettervern. Det er snakk om å trene ungdommene i sosiale ferdigheter som erstatning for de ferdighetene de har i negative miljøer.

– Metoden fungerer best når ungdommene selv er motiverte, men ungdommenes motivasjon vil variere. Støtte til foreldrene og oppfølging etter avsluttet opphold er avgjørende for å oppnå gode effekter. Dette er filosofien bak hele opplegget. Vi kombinerer dermed de komponentene som på ulike områder har vist seg effektive, og som skaper en helhet, sier Andreassen.

Mye forskning

– Erfaringene så langt?

– På hver eneste institusjon har hver ungdom ukentlige målsettinger som skal evalueres. Hver institusjon som helhet skal også vurderes hver fjerde måned av eksterne forskere. Disse vurderingene viser foreløpig fremskritt i retning av at de enkelte delene i modellen gradvis fungerer bedre og bedre.

Andreassen er overbevist om at metodene skal vise seg effektive i praksis.

– For dette er langt fra noen teorimodell, men basert på mye forskning og praktisk utprøving, sier han.

Tom Melby, Avisa Nordland