• I Norge har vi i praksis fri prisfastsettelse, sier Gry Nergård, nestleder og juridisk ansvarlig hos Forbrukerombudet.

Riktignok har vi en bestemmelse om at man ikke skal sette urimelige priser. Men den blir aldri brukt, slik at vi i praksis har fri prisfastsettelse, sier hun.

Spørsmålet er om det er villedende markedsføring å kalle en billig festdrakt for en bunad. Det vil avhenge av om bunad er et beskyttet varemerke. Umiddelbart tror jeg at det ikke er det, sier avdelingsdirektør Gry Nergård.

Hege-Therese Nilsen, leder for bunadsavdelingen ved Husfliden i Bergen, tror heller ikke bunad er lovbeskyttet som varemerke.

— Men dette er jo et slags lureri. Ingen som har greie på det vil kalle en drakt for en bunad. En slik markedsføring er jo helt sprø, selv om det vitner om god fantasi og forretningstalent, sier hun.

Kjærsti Gangsø er fagrådsleder i Bunad- og folkedraktrådet. Hun er også av den oppfatning at bunad ikke er et lovbeskyttet varemerke.

— Men i de rettssaker som har vært på dette felt er det de kategoriseringer som Bunad- og folkedraktrådet har utarbeidet som blir lagt til grunn, sier hun.