Oppgjøret gir de NJ-organiserte et flatt tillegg på 15.000 kroner.

— Vi håpet å unngå en konflikt, og til å være et mellomoppgjør er dette et resultat vi kan se oss relativt godt fornøyd med, sier leder i P4s redaksjonsklubb, Torbjørn Sarre Jensen, til radiokanalen.

Også konstituert redaktør Otto Haug er fornøyd med at det ikke ble streik. Ifølge Haug ble partene enige i et møte utenom den ordinære meklingen hos Riksmeklingsmannen.

Etter at det ble brudd i forhandlingene tidligere i november, varslet NJ plassoppsigelse for sine medlemmer i P4.

(NTB)