FRODE BJERKESTRAND

frode.bjerkestrand@bergens-tidende.no

 — Men vi er hele tiden på vakt for muligheten av at noe sånt kan skje, det er ingen bombe det, sier leder Leif Jarle Theis i Kirkens Bymisjon i Bergen. Bymisjonen har åpent hus i den ærverdige kirken fra 10.00 til 15.00 hver dag fra mandag til fredag, i tillegg er det kveldsåpent fredag fra 20.00 til 00.30. I alt besøker hele 35.000 mennesker hvert år Korskirken i Bymisjonens åpningstider. - Vi føler ikke at opplegget vårt har blitt forsøkt misbrukt noensinne, og det har aldri vært på tale å stenge kirken igjen. Tyveri skjer i svært liten grad, og vi opplever ikke dette som noe stort problem, Men med så mange besøkende er det klart vi tar våre forholdsregler sier Theis. Det er likevel ikke så altfor lenge siden noe lignende skjedde i en annen kirke i Bergen. I januar i år forsøkte en 30-åring å true til seg kollekten fra St. Pauls kirke med en hammer, og det midt under kirkekaffen. Men det var først etter at mannen hadde forsøkt å stjele en veske under gudstjenesten. Sammen med presten klarte den polske kirketjeneren å få roet den truende mannen. De oppholdt ham i sakristiet, inntil politiet dukket opp og fikk pågrepet ham.