Aktor, førstestatsadvokat Edward Dahl redegjorde i Agder lagmannsrett fredag morgen for resultatet av lakkundersøkelsene ved et laboratorium i Belfast. Ekspertene konkluderer at det ikke er samsvar mellom to typer sykkellakk politiet beslagla i sykkelbua til Kristiansen i januar i år og lakkrester funnet i huden på de to drapsofrene.

Bakgrunnen for at undersøkelsene ble satt i gang var nye opplysninger fra Jan Helge Andersen om at Kristiansen hadde en spesiell type hobbylakk i bua si som han brukte til å reparere steinsprutskader på sykkelen sin. Lakken som ble hentet i bua ble sendt med en Kripos-medarbeider til et laboratorium i forrige uke.

Aktor kunne også opplyse retten om at det ikke har lykkes Rettsmedisinsk Institutt å type blodspor som ble funnet på sykkelveska til Viggo Kristiansen. Denne veska er tidligere blitt undersøkt uten resultat. Rettsmedisinsk Institutt ønsket likevel å gjøre et siste forsøk.

Dermed har det ikke lykkes påtalemyndigheten å finne nye tekniske spor som kan knytte Kristiansen direkte til drapsstedet og drapshandlingene. Saken står bevismessig slik den stod før politiet iverksatte de nye etterforskningsskrittene forrige uke.

Av EIRIK VIGSNES

TILTALT: Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen er tiltalt for barnedrapene i Kristiansand. (Arkivtegninger)