Det var Høyres nestleder Inge Lønning som denne uken uttalte at lærerutdanningen langt på vei har blitt et «oppsamlingsheat for folk som ikke har annet å satse på».Ved flere av landets allmennlærerutdanninger viser imidlertid statistikken at søkerne må ha middels og til dels over middels gode poengsummer for å komme inn, skriver Stavanger Aftenblad. Lettere å komme inn Fenomenet at alle kvalifiserte søkere kommer inn er langt vanligere ved utdanninger i ingeniørfag og like vanlig på studier i økonomifag som på lærerutdanning, viser tall fra Samordnet opptak.Alle kvalifiserte søkerne fikk studieplass ved 15 av 30 allmennlærerutdanninger — altså ved 50 prosent av utdanningene.Til sammenligning fikk alle kvalifiserte søkere plass ved 78 prosent av ingeniør- og høgskoleingeniørutdanningene. Da er 102 slike ingeniørutdanninger regnet med.Poengsummene for å komme inn på mange av landets lærerutdanninger var heller ikke spesielt lave.Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag hadde lærerutdanningen en poenggrense på 48,5 ved årets hovedinntak. Ved Høgskolen i Bergen var grensen 45,6 poeng for å komme inn på allmennlærerutdanningen. Både i Trondheim og i Bergen står hundrevis av interesserte og kvalifiserte søkere i kø.På Høgskolen i Stavanger var grensen 43,5 poeng, mens grensen ved Høgskolen i Oslo må sies å være lav - 37,5 poeng. ýMed buksen nede Tallene fra Samordnet opptak viser at poenggrensen ved svært mange andre studier var lavere.Det gjelder både flertallet av ingeniørutdanningene som tilbys i Norge samt en rekke av utdanningene i økonomi, statsvitenskap, jus, teologi, historie, språkfag, vernepleie samt utdanninger som ingeniør og sivilingeniør, skriver Stavanger Aftenblad.- Vi mener Lønning er tatt med buksen nede og bør trekke uttalelsen sin om lærerutdanningen. Statistikken fra Samordnet opptak viser at han bygger synspunktet sitt på svært dårlig research, sier leder Charlotte Antonsen i Norsk Lærerstudentlag til avisen.