Han sier at det er ingen grunn til at kjøttprisene skal stige som følge av importforbudet.

— Vi vil fra myndighetenes side ikke legge opp til å øke det som kalles målprisene. Det er maksimalprisene som man kan ta på slakt ut fra slakteriene. sier Hanssen til NRK.

Han sier at dermed kan ikke de som leverer kjøtt til forbrukerne, heve sine priser. Hvis det likevel skjer, er det aktører i bransjen som prøver seg, sier Hanssen.

NTB