— Dette var kjekk statistikk og veldig gledelig, men jeg er egentlig ikke er overrasket, sier leder for innvandrerrådet i Bergen, Samba Njie.

Han ønsker at resultatene fra undersøkelser som denne kan bidra til at bildet av innvandrere og innvandrerungdom blir litt mer nyansert.

— Det er tross alt stort sett lovlydige innvandrere som bor i Bergen og Norge.

Også han tror forklaringene på mindre rusbruk blant ungdom med ikke-vestlig bakgrunn, ligger i det religiøse og kulturelle.

— Mange afrikanere, som jeg kjenner best til, oppdrar barna sine til ikke å drikke og bruke rusmidler, sier Njie.

— Ofte er det slik at alkohol er en del av norsk kultur. I mange afrikanske kulturer, spesielt i muslimske land, er dette veldig strengt.

Ørjan Deisz (ARKIV)