BT har gjentatte ganger forsøkt å få svar fra Forsvarets sanitet og forsvarsministeren vedrørende løftene som ble gitt til Irak-veteranene og giftstoffene de ble utsatt for. De første henvendelsene ble gjort for halvannen uke siden. I skrivende stund har vi ikke fått svar, etter å ha blitt henvist til tre forskjellige kontaktpersoner i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet.

Den eneste som svarer er Reidar Storvik. Han er oberstløytnant og sjef ved Troms militære sykehus. Han var selv i Irak i 1991 og sto frem i BT 1. februar i år og varslet om unormal høy sykelighet blant Irak-veteranene.

— Jeg kjenner ikke til noe oppdrag med så høy sykelighet. Minst 30 prosent av deltagerne er blitt syke. Den tøffe påkjenningen med alle de mineskadede og uvissheten rundt alt vi ble eksponert for, er hovedårsaken til at mange er blitt syke. I tillegg viste ingen interesse for oss da vi kom hjem. Irak-veteranene har falt utenfor alle undersøkelser som er gjort, sa Storvik den gangen.

Han anmodet i vinter Forsvaret om å følge opp NorMedUnit/UNIKOM 1. I forrige uke kontaktet vi Storvik igjen:

— Hva har skjedd siden løftene om oppfølging ble gitt både av Forsvarets sanitet og forsvarsministeren?

— Ikke noen ting, egentlig. Jeg har tatt det opp internt, og regner med at det skjer noe nå.

— Vet du hvorfor ikke noe har skjedd?

— Det er ulike oppfatninger av hvordan en undersøkelse bør gjøres.

19. september i vår sendte Irak-veteranene selv en e-post til lege Håkon Lund i Forsvarets sanitet med spørsmål om undersøkelsen de ble lovet og hva som er gjort er i saken. De fikk ikke svar. 20. oktober sendte de purring i en ny e-post. De purret også på telefon og fikk til svar at saken var «sendt neste ledd».

Mandag i forrige uke mottok statsråd James Peake i US Department of Veteran Affairs i Washington en rapport som fastslår at golfkrigsyndromet er en reell lidelse med reelle årsaker og alvorlige konsekvenser. Ifølge rapporten lider én av fire veteraner av sykdom som skyldes at de ble eksponert for kjemiske giftstoffer under Golfkrigen i 1991. Et av stoffene som nevnes spesielt er tabletten pyridostigmin bromid mot nervegass, en pille som også norske soldater måtte ta.

Verken Forsvarsdepartementet eller Forsvaret har ennå kommentert rapporten og krav fra flere opposisjonspolitikere om å ta undersøkelsen innover seg.

Diskuter behandlingen av norske FN-veteraner her.

BT har gjentatte ganger forsøkt å få svar fra Forsvarets sanitet og forsvarsministeren. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND
Håvard Bjelland