Hun får bred støtte i landsstyret for å konfrontere det statseide oljeselskapet med klare krav.

Halvorsen føler seg trygg på at regjeringen skal «lande» denne saken uten at SV blir taper. Lørdag åpnet hun det mange hadde betegnet som et oppvask— eller rabaldermøte i landsstyret om tunge saker som sykelønn, Afghanistan og ikke minst gasskraftverk.

Men rabalderet var knapt hørbart. Selv Sosialistisk Ungdom unnlot å legge fram et forslag om at regjeringen straks må kalle tilbake utspillet om sykelønn. Av respekt for Stoltenberg-utvalgets arbeid, som SU-leder Kirsti Bergstø sa det.

Det omstridte sykelønnsforslaget til regjeringen ble behandlet bak lukkede dører i forkant av selve landsstyremøtet. Budskapet til omverdenen er at utvalget som nå er nedsatt og ledes av statsminister Jens Stoltenberg (Ap), skal få arbeide ferdig. Deretter skal SVs organer behandle de nye forslagene.

Fra første dag?

Når det gjelder den konkrete saken om bygging og drift av et gasskraftverk i forbindelse med Mongstad-raffineriet, unngår både Halvorsen og miljøvernminister Helen Bjørnøy å bruke formuleringen om at rensing skal skje «fra dag én».

Men de fastholder begge at det ikke blir gitt tillatelse til bygging uten en klokkeklar og utvetydig avtale om at CO2-utslippene skal håndteres. Norge må ikke fjerne seg ytterligere fra klimaforpliktelsene i Kyoto-avtalen.

– Denne saken er til behandling i regjeringen, men jeg føler meg trygg på at SV skal få fast fisk hva CO2-rensing angår. Vi har vist før at vi klarer å lande vanskelig saker. Det beste eksempelet er forvaltningsplanen for Nord-Norge, sier Halvorsen.

Landsstyret vil etter debatten å dømme slutte seg til et forslag til uttalelse fra Silje Schei Tveitdal, rådgiver for SVs fremste miljøpolitiker, Heidi Sørensen. Bjørnøy er også fornøyd med måten rensekravet blir lagt fram på.

Parallelt

I forslaget heter det at arbeidet med CO2-håndtering skal gjennomføres parallelt med byggingen av nye gasskraftverk. På denne måten unngår landsstyret å vikle seg inn i debatten om rensing «fra dag én». Hovedpoenget er å gjøre det klart for all verden at det blir ikke bygd nye gasskraftverk uten rensing.

Sørensen mener at Statoil så langt har opptrådt konfrontatorisk.

– Det synes jeg virkelig. De sier at dersom ikke alt blir som de vil ha det, må hele prosjektet skrinlegges. Det er på tide å få Statoil til å konkretisere hva de mener med rensing. Det er ikke noe som kan skyves til et ikke-fastsatt tidspunkt en gang i framtiden. Kravet må legges inn konsesjonen, sier Sørensen.

Selv om SV «vant» gasskraftsaken i Soria Moria-forhandlingene, står det ikke skrevet i klartekst at dette skal skje fra samme dato, bare at CO2-håndtering skal legges til grunn for nye konsesjoner.

Halvorsen er ikke redd for at flertallet i landsstyret skal trumfe gjennom en resolusjonstekst som går lenger enn det SV-statsrådene må stille seg bak som medlemmer av en trepartiregjering.

Vil ha tøft mandat

– Alle vet hva SVs utgangspunkt er. Og jeg er veldig trygg på at landsstyret vil skjønne at vi står på så hardt vi kan for å få det til. Jeg vil gjerne ha et tøft mandat fra landsstyret, sier partilederen.

Hun viser til at det ikke noe sted i verden er bygd et fullskala renseanlegg for CO2 og vil at Norge skal gå i bresjen.

– Vi bidro til en svært god miljøprofil på Soria Moria, og vi skal være i tet i verden på dette området. Vår ambisjon er at Norge skal vært først ute med full rensing. Det er en stor tanke, men ikke fortell meg at det ikke er mulig. Det er slik teknologiske nyvinninger skjer, sa Halvorsen.

Bjørnøy advarte dem som tror SV har gitt seg på dette punktet.

– Det er kanskje noen som ikke vet at jeg er en sta og utholdende kjerring som kan forhandle i timevis, sa hun.

Programkomiteen skulle lørdag kveld behandle ulike resolusjonsforslag om gasskraft og andre saker, og vedtakene skjer søndag ettermiddag.