Utenriksminister onas Gahr støre møtte i dag til høring i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité i den såkalte Tschudi-saken. Høringen ble avsluttet klokken 12.

De fire borgerlige partiene vil nå samles om en vurdering. Denne legges trolig frem 29. mai.

— Vi har i alle fall fått avklart at dette nordområdesenteret fremstår som et Tschudi-initiativ, sier Per Kristian Foss (H).

— Jeg kan ikke si at det er aktuelt med noe mistillitsforslag. En politikers sviktende skjønn danner ikke grunnlag for det. Og riksrett er selvsagt uaktuelt, sier Foss (H).

Han tror saken koker ned til at man formulerer en kritikk av Støre.

Foss vil ikke selv vurdere om Støre var inhabil.

— Saken er i et grenseland som gjør at Stør selv burde erklært seg inhabil. Tschudi har økonomiske interesser i et slikt nordområdesenter. Det er ikke noe galt i det, men det gjør saken til et grensetilfelle. Bak senteret står det egentlig ett selvskap og én økonomisk interesse. Så får man håpe at flere økonomiske interesser drar nytte av det, med all oppmerksomheten saken har fått, sier Foss.

- PR-stunt og selvgod

Trine Skei Grande (V) mener Støre har håndtert saken uklokt.

— Jeg synes vi hører en utenriksminister som sklir på det han tidligere har uttalt. Det gjelder blant annet hans definisjon av hva habilitet er. Han har selv unlatt å hente inn eksperthjelp, da bør han være mer presis, mener Skei Grande.

— Vi fikk klarlagt at Tschudi er initiativtager. Støre og Tschudi er også venner. En klok statsråd burde har bedt om hjelp til en vurdering av sin habilitet i saken. Dette vitner om en selvgod statsråd som bare leverer spørsmål til juridisk avdeling som et PR-stunt, sier Skei Grande, og viser til at Støre ba om en vurdering av sitt forhold til kronprinsfamilien.

— Samtidig har han valgt å ikke gjøre det i en sak om økonomiske interesser, påpeker Skei Grande.

Har ikke fått klare nok svar

Leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen, mener Støre i dag var klarere enn han har vært tidligere, men Anundsen sitter fortsatt igjen med ubesvarte spørsmål.

— Støre har kommet med en slags erkjennelse av at han undervurderte saken. Det som fortsatt er usikkert, er om Støre faktisk vurderte sin habilitet – om han foretok en konkret vurdering av saken, eller om han baserte seg på en mer generell vurdering. Sistnevnte er ikke tilstrekkelig. Habilitet skal vurderes i hver enkelt sak, understreker Anundsen.

- Hvor alvorlig er denne saken for utenriksministeren?

— Det er alvorlig at han ikke ba om en ekstern vurdering. Jeg er overrasket over at han ikke gjorde det, sier Anundsen. Han vil ikke forskuttere hva slags reaksjon komiteen kommer med.

- Ikke inhabil

Støre har møtt kritikk for mulig inhabilitet da han i 2008 bevilget seks millioner kroner til opprettelsen av stiftelsen Senter for nordområdelogistikk, som involverte barndomsvennen hans, rederen Felix Tschudi.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa under høringen at han mener forholdet til Felix Tschudi ikke er nært nok til å gjøre ham inhabil.