Dermed er det slutt på den private driften av ambulansetjenester i Nord-Norge.

Helse Nord uttaler at det har kommet nye nasjonale krav til ambulansetjenesten som stiller strengere krav. Med sju mot fire stemmer vedtok styret at helseforetakene best kan ivareta en kvalitativ god tjeneste.