— Bransjen skal få slutt på import og salg av slike pelser gjennom et frivillig, selvpålagt forbud, sier landbruksminister Lars Sponheim (V).

Tirsdag møtte han representanter for pelsbransjen og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) for å drøfte hva som kan gjøres for å få slutt på import av salg av pels fra hund og katt.

Sponheim sier landbruksmyndighetene vil bidra til å bygge opp analysekapasitet ved Veterinærinstituttet som kan gi kunder i tvil beskjed om hvilke dyr pelsen de har kjøpt stammer fra.

Kontrolltiltak utover dette mener statsråden, bransjeorganisasjonen og HSH ikke er nødvendig i første omgang.

— Dersom butikken bløffer, vil kundene kunne henvende seg til analyseenheten for å få tatt prøver, sier bransjedirektør Leif Olsen i HSH til NTB.

Han sier det ennå ikke er gjort overslag over hva et slikt analysetilbud vil koste.

Krever formelt forbud

Flere organisasjoner med Dyrebeskyttelsen Norge i spissen, krever et formelt forbud mot import og salg av slikt pelsverk.

De mener dokumentarfilm "Levende flådd" som ble vist på TV 2 nylig, viser at produksjonen av pels og skinn i Asia preges av total mangel på dyreetikk.

Norsk Kennel Klub, Norske Rasekattklubbers Riksforbund og Dyrebeskyttelsen Norge har kjørt storstilte underskriftskampanjer til støtte for kravet om import- og handelsforbud.

Tirsdag troppet de opp i Landbruksdepartementet i forkant av møtet mellom statsråden og pelsbransjen. Landbruksminister Lars Sponheim tok imot dem og ble overrakt bunker med underskrifter til støtte for kravet om et generelt import- og handelsforbud.

— Jeg reagerte selv voldsomt da jeg så dokumentarfilmen på TV 2, sa Sponheim til delegasjonen.

Han lovet ingen konkrete løsninger, men forsikret at han vil ta tak i problemet.

Mangel på etikk

Hovedstyreformann Eivind Mjærum i Norsk Kennel Klub mener kulturforskjeller mellom den vestlige verden og Asia ikke kan forsvare at dyr behandles slik dokumentarfilm på TV 2 viste.

— Uten et regelverk som forbyr import av skinn- og pelsprodukter fra disse landene, vil norske forbrukere ubevisst bidra til at torturen av hunder og katter fortsetter, sier han.

Han viser til at det i Norge ikke finnes noen kontrollinstans som kan avdekke hva slags dyr importert pels stammer fra. USA og Italia derimot, har innført import- og handelsforbud mot pels- og skinnprodukter fra Asia. Danmark og Sverige er i ferd med å utforme lignende lovforslag.

Dyrevernbeskyttelsen og de to dyreorganisasjonene krever også påbud om DNA-testing av alle pels- og skinnprodukter som kommer inn til Norge. De vil også ha etisk produktmerking hvor dyrevelferd er ett kriterium.

(NTB)

LANDBRUKSMINISTER Lars Sponheim møtte tirsdag representanter fra pelsnæringen for å diskutere importen av produkter som har pels fra hund og katt. Sponheim har innkalt til møtet etter et dokumentarprogram i TV 2 der det ble vist rystende bilder at katter som ble flådd mens de ennå levde. I midten, lederen i Pelsbransjens hovedorganisasjon, Pelsinform, Morten Sauer og til høyre, Leif Olsen fra Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon. FOTO: SCANPIX