I Stortingets spørretime onsdag sa helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) at det i stortingsmeldingen om evaluering av bioteknologiloven ikke vil bli foreslått utvidelser når det gjelder hvem som skal få tilbud om kunstig befruktning.

Han la til at spørsmålet vil bli drøftet i meldingen, og at Stortinget derfor vil få anledning til å diskutere disse spørsmålene i en bredere sammenheng.

Spørsmålet ble tatt opp av Karita Bekkemellem Orheim (Ap) som ville vite om statsråden mener det er riktig å diskriminere folk som oppsøker et tilbud i helsevesenet på grunn av seksuell legning.

— Kunstig befruktning er et tilbud for å avhjelpe mannlig og kvinnelig medisinsk infertilitet, eller infertilitet som på annen måte er uforklarlig. Jeg kan i forhold til dagens lov derfor ikke se at det er riktig å snakke om noen diskriminering på grunn av seksuell legning i disse tilfellene. Årsaken til barnløsheten for kvinner som lever i lesbisk forhold er en annen enn det som er lovgivers begrunnelse for tilbudet, medisinsk eller på annen måte uforklarlig ufrivillig barnløshet, svarte helseministeren. (NTB)