Det opplyser fungerende underdirektør Bjørn Reppe i Sjøfartsdirektoratets fritidsbåtavdeling til NTB.

Mange fritidsbåtførere har trodd at de må ha et båtførerbevis til kommende sesong. Reppe mener at dette beror på en del misforståelser, muligens som følge av mer eller mindre bevisst feilinformasjon.

– Noen kursholdere har gitt inntrykk av at kravet gjelder fra 2007-sesongen, sier Reppe.

Utvalg

1. april i år skal et regjeringsoppnevnt utvalg levere en innstilling til Nærings— og handelsdepartementet og Justisdepartementet om obligatorisk båtførerprøve for fritidsbåteiere. Denne innstillingen skal ut på høring før det blir tatt en endelig beslutning om båtførerprøven og omfanget av denne.

– Det er per i dag ingen garanti for at det blir en obligatorisk båtførerprøve, men det ligger i kortene at dette er ønskelig fra politikernes side, sier Reppe.

Bakgrunnen er mange ulykker i småbåt. Bedre holdninger på sjøen og en basiskunnskap om navigasjon er målet.

Færre ulykker

– Sjøfartsdirektoratets holdning til dette er at en grunnopplæring av båtførere vil kunne redusere tallet på ulykker på sjøen. Vi har fått større og raskere båter. Uerfarne båtførere er utsatt for ulykker, ikke minst om natta, sier Reppe.

Omfanget av båtførerprøven og hvilke båttyper et eget båtsertifikat skal gjelde for, er blant spørsmålene det nedsatte utvalget skal forsøke å besvare.

– Det politikerne har sagt er at båtførerprøven ikke skal være for byrdefull for brukerne, sier Reppe.

Han mener at fjordfiskere i beskjedne båter med en liten påhengsmotor eller en snekke bare har godt av å lære seg navigasjon på kravfulle havstykker som for eksempel på Hustadvika, selv om de aldri har tenkt seg dit med båten sin.

IKKE PRØVE I ÅR: Det blir ikke krav om båtførerprøve for fritidsbåter i år.