— Innenfor bompengeringen blir det forbud mot oppskyting av raketter med unntak av de minste typene markfyrverkeri, sier brannsjef i Bergen, Helge Eidsnes.

Akkurat hva du har lov til å skyte opp hvor i Bergen kommune kan du lese om på Bergen brannvesen sine nettsider.

I en kampanje for å bedre sikkerheten rundt oppskyting av fyrverkeri, skal alle som kjøper fyrverkeri i år får ett par gratis vernebriller og anledning til å kjøpe flere par til bare 10 kroner stykket.

– Nå får vi bare håpe at folk bruker brillene, sier overingeniør Dagfinn Johnsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til NTB.

153 skadd i fjor

Etter fjorårets nyttårsfeiring var skadestatistikken dyster. 153 personer hadde pådratt seg skader, noen av dem så alvorlige at syn eller fingrer gikk tapt. Tap av liv forekommer også år om annet under oppskyting av fyrverkeri.

De alvorlige skadetallene fikk Justis- og politidepartementet til å be Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere tiltak.

Ønsker forbud

Gruppen er ferdig med sitt arbeid og har levert en rapport med ti forslag til tiltak. Blant annet mener gruppen at privatpersoner verken bør få kjøpe eller bruke store raketter, og at aldersgrensen for store såkalte effektbatterier økes til 20 år.

Arbeidsgruppens forslag er nå til vurdering hos departementet. Ifølge Aftenposten vil en avgjørelse i saken tidligst skje etter nyttår, og blir det forbud, har næringen bedt om en overgangsordning. Det er med andre ord helt uvisst om det kommer innskrenkninger i privatpersoners adgang til å smelle og hyle seg inn i det nye året.

Næringen reagerer

Men fyrverkerinæringen har reagert på fjorårets høye skadetall og på utsikten til et forbud. I år deler Norsk Pyroteknisk Bransjeråd ut en million gratis vernebriller til fyrverkerikjøperne, og de oppfordrer på det sterkeste folk til å bruke dem.

Det gjør også øyelege Nils Bull ved Haukeland universitetssykehus. Han har tatt imot mange med øyeskader etter nyttårsfeiringer.

– Alle som står og ser på bør også ha beskyttelsesbriller, sier Nils Bull til Newswire.

Tall viser at hver tredje fyrverkeriskade forekommer hos tilskuerne, og mange av dem er barn.

– Det er heller ikke bare rakettene som er farlige. Selv et uskyldig stjerneskudd, som barna gjerne får i hendene, kan skade øynene. Spruten fra stjerneskuddet er svært varmt, så vi kan bare på det varmeste anbefale at alle bruker vernebriller, sier overingeniør Dagfinn Johnsen i DSB til NTB.

Ved å dele ut gratis vernebriller, håper bransjen det blir færre ulykker ved oppskyting av fyrverkeri på nyttåraften. Alle som kjøper fyrverkeri i år, får ett par gratis vernebriller, og muligheten til å kjøpe flere par for ti kroner stykket. I alt regner bransjen med å dele ut 700.000 gratis beskyttelsesbriller.
Holm, Morten
Ved å dele ut gratis vernebriller, håper bransjen det blir færre ulykker ved oppskyting av fyrverkeri på nyttåraften. Alle som kjøper fyrverkeri i år, får ett par gratis vernebriller, og muligheten til å kjøpe flere par for ti kroner stykket. I alt regner bransjen med å dele ut 700.000 gratis beskyttelsesbriller.
Holm, Morten
I år får alle muligheten til å beskytte øynene ved oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften. Bransjen deler ut 700.0000 gratis beskyttelsesbriller og selger i tillegg briller til to kroner.
Holm, Morten