Den nettbaserte musikkbutikken iTunes, som eies og kontrolleres av dataprodusenten Apple, er ikke villig til å la sine digitale musikkfiler bli lastet ned og brukt på andre avspillere enn iPod. Svarbrevet til Forbrukerombudet viser stor og prinsipiell avstand mellom partene.

Brevet ble sendt ombudet tirsdag, men fulgt av et ønske om å unndra det offentlighet. Dagen etter ble det likevel lagt ut på ombudets hjemmesider, riktignok med betydelig sladding fra advokatfirmaet Simonsen.

Forbrukerombudet er ikke fornøyd med svaret. Ombudene i de skandinaviske landene mener at bindingen mellom iTunes og iPod er i strid med markedsloven og EØS-reglene om fri flyt av tjenester.

– Vi er kommet et stykke videre, og det ser ut til at vi kan oppnå enighet på enkelte punkter, sier seksjonssjef Bente Øverli. Men hun legger at det på de viktigste punktene, som kontraktsformuleringer og binding for dem som kjøper musikk gjennom iTunes, er langt mellom partene.

Ombudet i Norge vil nå konferere med ombudet i Sverige og Danmark for å se hvordan saken skal tas videre. Alt tyder på at det kan bli en lang og vanskelig juridisk kamp med Apple, som frykter følgene på verdensbasis dersom den skandinaviske klagen skulle føre fram.