I retten plikter alle vitner å møte og forklare seg. Dørum har nå vurdert et forslag om at den samme plikten skal gjelde når vitner innkalles til politiet. Dørum går mot forslaget, men vil innføre en møteplikt for de som innkalles, skriver Aftenposten.

I et lovforslag som skal behandles i Stortinget 12. juni heter det at det antas at de fleste som møter også vil forklare seg.

Leder i Politiets Fellesforbund (PF), Arne Johannessen, er skuffet over Dørum:

— Det er et kjempeproblem at folk gir blaffen i å forklare seg til politiet og forsinker etterforskningen. Her hadde Dørum en anledning til å gi et klart signal om at det er et samfunnsansvar å oppklare kriminalitet, ikke bare politiets. Men så våger han ikke, sier Johannessen.

(NTB)