Av konkrete tiltak nevner statsministeren et forslag om våpenamnesti for å få skytevåpen ut av omløp. Dette ble fremmet før jul og ligger til behandling i Stortinget. Han vil også senke grensen for bruk av varetekt i denne typen saker, og skal straks nedsette en ekspertgruppe som skal sendes til Sverige og Tyskland for å vurdere disse landenes kamp mot nynazisme.

Denne hurtigarbeidende gruppen skal levere sin rapport om en måneds tid. Da vil regjeringen vurdere om det skal settes i verk strengere tiltak mot rasistiske og nynazistiske miljøer, eventuelt også forbud.

Tidsskille — Alt tyder på at motivet for drapet på Holmlia er rasistisk og at Benjamin Hermansen ble drept fordi han hadde en annen hudfarge. Hvis dette er tilfellet, markerer det et tidsskille i Norge. Noe slikt har vi ikke opplevd tidligere, og vi må for all del unngå at det skjer igjen, sier Stoltenberg.

For å markere alvoret i situasjonen var det en tung regjeringsdelegasjon som møtte på pressekonferanse mandag. Statsministeren hadde tatt med seg justisminister Hanne Harlem og kommunal— og regionalminister Sylvia Brustad. Fra Oslo-politikken stilte byrådsleder Erling Lae.

Som om ikke dette var nok, hadde Stoltenberg ekspertbistand av Oslos politimester Anstein Gjengedal, riksadvokat Tor-Aksel Busch og overvåkingssjef Per Sefland.

Nulltoleranse — Dette har gått dypt inn på oss. I tillegg til å være et grufullt drap, sender det et annet budskap, og det er at Benjamin Hermansen ble drept på grunn av sin hudfarge. Dette utfordrer grunnleggende verdier hos oss. Vi har nulltoleranse overfor all voldsbruk som springer ut av nazisme og manglende respekt for andre. Vi må få en bred folkelig mobilisering for toleranse og mot rasisme og voldsdyrkelse, sier Stoltenberg.

Justisminister Harlem mener at det tross alt er gjort mye for å holde disse miljøene i sjakk, men kunne ikke si seg fornøyd så lenge drapet på 15-åringen kunne skje.

Når det gjelder lovverket, sier hun at regjeringen holder fast på det som er dagens praksis, nemlig at politiet skal slå ned på de kriminelle handlingene nynazistiske grupper utfører, ikke organisasjonene i seg selv. Hun minnet ellers om at rasistiske ytringer er forbudt i dagens Norge.

Ekspertgruppen skal bestå av folk fra politiet, Justisdepartementet og Antirasistisk senter. Gruppen skal straks dra til Sverige og Tyskland, to land som i lengre tid har opplevd mye grovere nynazistisk vold enn det Norge har gjort.

Mobilisering Kommunalminister Brustad opplyser at hun ville bruke minst en million kroner på å støtte en folkelig mobilisering mot rasisme. Hun oppfordrer skoler, arbeidsplasser og idrettslag til å diskutere alle de små utslag av hverdagsrasisme som omgir oss, og som stort sett får gå upåaktet hen.

Som byrådsleder Lae sa det: -Når fire pakistanere skal inn på restaurant, er de en gjeng og blir nektet. Når fire hvite nordmenn skal inn, er de venner og blir hilst velkommen som gjester.

— Dette dreier seg om å vise holdninger. Vi må alle gå i oss selv, og vise respekt og toleranse i praksis. Dette er en verdikamp, og Holmlia-drapet gir oss en anledning til å stoppe opp og tenke, sier Stoltenberg.

NTB