Før gasskraftverk eventuelt besluttes bygd i Norge med dagens teknologi, må vi vite hvordan Kyoto-systemet skal utformes og hvordan kontrollen knyttet til et slikt internasjonalt kvotesystem blir og kan etterprøves. Dette vil vi i alle fall ikke kunne vite før i 2008, mener Arnstad. Statsråden sier at kraftunderskuddet i Norge stiller myndighetene overfor krevende oppgaver. Men hun advarer mot forhastede beslutninger i de få årene som gjenstår frem til vi vet hvordan det internasjonale regelverket og spillereglene blir. – Vi må ta riktige, langsiktige valg. Ikke kortsiktige, gale valg, sier hun.  

NTB

Oslo