– Ofte har biler vært så nedsnødd at vi ikke har klart å se dem før det er for sent. Mange bileiere har ikke vært flinke nok til å merke bilene sine, påpeker brøytesjef Odd Kristiansen i Kristiansand kommune overfor fvn.no.

Juridisk konsulent Bernt Enger i Kristiansand kommune sier det må foreligge uaktsomhet før kommunen blir ansvarlig. Både veitrafikkloven og skadeerstatningsloven gjør det klart at det ikke nytter å la bilen snø ned og håpe det beste, sier Enger.

Henvendelsene fra folk som har oppdaget skader på alt fra biler til stakittgjerder og hagemurer tiltar i takt med snøsmeltingen.

– Men dersom brøytingen har vært uforsvarlig, vil kommunen bli ansvarlig, også om bilen har vært parkert ulovlig, fastslår Enger som understreker at man må kunne dokumentere at skadene skyldes brøytingen.