WIBECKE LIE, NTBOslo

Kongen har bestemt at hele familien skal ha samme forvaltning, noe som også blir enklere og rimeligere å administrere. Kronprinsparet får imidlertid en egen administrasjon på tre personer som skal ta seg av saker som angår paret spesielt. Samtidig vil prinsesse Märtha Louise få sin egen sekretær.

Dette opplyste hoffsjef Lars Petter Forberg under en orientering på Slottet for rundt 160 medlemmer av Norsk Redaktørforening torsdag ettermiddag.

Forberg sa også at Slottet hadde fått signaler om forhøyet apanasje til kronprinsen når han gifter seg, men kunne ikke si noe om beløpet. I og med at kronprinsparet ikke får noen egen forvaltning, trodde ikke Forberg at det kunne dreie seg om noen voldsom økning.

Etter hoffsjefens orientering holdt kongeparet en mottakelse. Her fikk den norske redaktørstanden anledning til å hilse på Mette-Marit Tjessem Høiby for første gang. Også kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise var til stede på mottakelsen.

Informasjonsstrategi Under hoffsjefens orientering fikk redaktørene høre om Slottsutvalgets arbeid, om kongehusets offentlige økonomi, om kronprinsbryllupet 25. august, og om den årelange oppussingen av Slottet. Forberg kom også inn på Slottets informasjonsstrategi, men kunne ikke love mer åpenhet rundt kongefamiliens private virksomhet og private økonomi. Han innrømmet imidlertid at det ofte kunne være vanskelig å finne den riktige balansegangen mellom den private og den offentlige virksomheten til kongefamilien.

— Vi vil fortsatt være taus på en rekke områder, sa hoffsjefen og ramset opp:

  • Privatlivet (private ferier osv.)

*Privat økonomi

  • Kongehusets nøytralitet (i forhold til den politiske debatten)
  • Uttalelser fra kongefamilien (ikke utdype eller kommentere utta lelser)
  • Forhold som ikke er vedtatt

Når det gjaldt den offentlige delen av kongefamiliens virksomhet vil hofforvaltningen bestrebe seg på større åpenhet, blant annet hva angår bruk av offentlige midler. For første gang vil det i inneværende år også bli gitt ut en årsmelding om kongehuset.

Ingen løveføtter Etter orientering og mottakelse fikk redaktørene selv se resultatet av flere års oppussing på Slottet. Men heller ikke de fant gullbelagte løveføtter på badeværelsene, slik de første avismeldingene om overskridelsene på Slottet fortalte om.

Derimot fikk de vite at innredningen av den nye kongeleiligheten nå er i full gang og kongeparet skal overnatte i leiligheten i forbindelse med statsbesøket fra Storbritannia i slutten av mai og i forbindelse med bryllupet 25. august. Men selve innflyttingen finner ikke sted før utpå høsten.

De rundt 160 redaktørene fikk også vite at kongeparet etter mer enn 32 års ekteskap endelig har fått sitt eget private kjøkken.

UTEN EGET HOFF: Kongen har bestemt at hele familien skal ha samme forvaltning, noe som også blir enklere og rimeligere å administrere. (ARKIVFOTO)