– Dette er en problemstilling som må avklares før KNM «Fridtjof Nansen» drar fra Haakonsvern, bekrefter kommandør Bjørn Egenberg, som er sjef for fregattvåpenet.

Når fregattene skal stanse piratene, kan det oppstå situasjoner der det blir nødvendig både å pågripe og å ta sjørøverne om bord.

– Vi kan også oppleve at vi må ta hånd om skipbrudne eller avhoppere, sier Egenberg.

Ikke plass til fanger

Problemet er at de nye fregattene ikke er bygget for å oppbevare fanger.

– Utgangspunktet må uansett være at oppholdet om bord blir kortest mulig for dem. Vår primære oppgave er ikke å fungere som et fangeskip, understreker fregattsjefen.

De nasjonene som til nå har deltatt i Operasjon Atalanta, som aksjonen mot piratene i Adenbukten er døpt til, har fulgt ulik praksis.

– Noen pirater er overlatt til myndighetene i Somalia, mens andre er satt i land i Kenya, i tråd med en avtale som er gjort med EU-landene, sier Egenberg.

Arbeider med retningslinjer

Forsvarsdepartementet arbeider med å utarbeide retningslinjer for hvordan den norske fregatten skal opptre overfor båtpirater som blir stanset.

– Jeg regner med at skipssjefen på Nansen vil få en klar instruks å forholde seg til i god tid før oppdraget påbegynnes, sier kommandør Egenberg.

Piratene opererer som regel fra mindre og åpne fartøyer, og er vanligvis bevæpnet med maskingevær.

– Vår oppgave blir først og fremst å stanse og avvæpne dem, sier sjefen for fregattvåpenet.

Ikke fullt utrustet

Bjørn Egenberg betrakter KNM «Fridtjof Nansen» som velegnet for et slikt oppdrag, selv om fregatten på langt nær er fullt ut utrustet med våpen. Fregatten vil mangle både sjømålsmissiler og helikopter når den i august drar til det seks måneder lange oppholdet i Adenbukten. Begge deler er sterkt forsinket.

– Dette er et politioppdrag som ikke skal føre oss inn i krigshandlinger, påpeker Egenberg.

Fregatten vil være utstyrt med kraftige maskingevær og en tre tommers kanon.

Bare skremmeskudd

– Jeg ser ikke for meg at det blir bruk for kanonen til annet enn eventuelle skremmeskudd, sier fregattsjefen, som mener at våpenutrustningen er mer enn god nok for oppdraget.

Sjøforsvaret kommer i tiden fremover likevel til å se nærmere på om Nansen skal suppleres ytterligere med annet utstyr.

– Vi ønsker å være best mulig forberedt, understreker sjefen for fregattvåpenet.

IKKE FANGESKIP: Fregatten KNM «Fridtjof Nansen» er ikke bygget for å ta imot fanger når den settes inn mot somaliske pirater.
Fredrik Ringe