— Anvendelsen av sikkerhetsklausulen i veterinærbestemmelsene i EØS-avtalen er innenfor reglene, sier en høytstående tjenestemann i EU-kommisjonens juridiske avdeling til NTB.

Men EU-kommisjonen står fast på at det norske importforbudet — som gjelder kjøtt, kjøttvarer og meieriprodukter fra hele EU-området — er overdrevet, og at Norge skulle ha fulgt de samme reglene som EU-landene har gjort.

— Et EU-medlemsland eller EU-kommisjonen kan fortsatt kreve konsultasjoner med Norge og bestride grunnlaget for de radikale tiltakene som er iverksatt, sier tjenestemannen.

Dermed kan saken fortsatt ende i EØS-komiteen, med mulige mottiltak fra EUs side som endelig resultat.

— Norge er med i det indre marked. Er du med i det indre marked, følge du de reglene som gjelder, sier en annen høytstående kommisjonstjenestemann til NTB.

Norge har innført forbud mot import av kjøtt, kjøttvarer og meieriprodukter fra hele EU, mens EUs faste veterinærer har begrenset dette til Storbritannia og deler av Frankrike. Det norske importforbudet vil trolig ble tatt opp på veterinærkomiteens møte tirsdag.

NTB