Landets fylkesmenn er i sluttfasen med å innhente statistikk over hvor mange flere barn som fikk plass i barnehage i fjor sammenlignet med året før, skriver Aftenposten.

De kartlegger også kommunenes oppgitte behov for nye barnehageplasser og sammenligner det med kommunenes konkrete planer.

Statistikken er ikke ferdig ennå, men det er helt klart at mange kommuner har problemer med å klare målet om full barnehagedekning i løpet av neste år. Flere steder gis det beskjed om at målet ikke vil bli nådd.

Fra nesten samtlige fylkesmenn kommer det klar beskjed om at dersom prisene går ned, vil behovet for antall plasser stige.

Løftet om barnehageplass til alle fra neste år kom første gang da daværende statsråd Valgerd Svarstad Haugland la fram sentrumsregjeringens barnehagemelding i 1999.

(NTB)