— Kvinner velges til stadig flere fremstående posisjoner i organisasjonen vår. På forbundstinget nylig ble to kvinner valgt inn i forbundsstyret. I fylkeslaget i Hordaland er det kvinnelig nestleder. Lokallaget i Åsane er ledet av en kvinne. I vårt fylke ser det ut for at lokallag i urbane strøk som Bergen, Åsane og Os har vært raskest ute med å få kvinner med, sier fylkessekretær Alv Arne Lyse i hordalandsavdelingen av Norges Jæger- og Fiskerforbund.

Helén Jetmundsen er leder i Åsane Jeger og Fiskerforening og kvinnekontakt i fylkeslaget i Hordaland av Norges Jeger- og Fiskerforbund. Også hun bekrefter overfor Bergens Tidende at det er økende interesse blant kvinner for å gå på jakt og å skyte med hagle og jaktrifle på bane. I Hordaland er det nå 270 kvinnelige medlemmer i organisasjonen. Tallet på mannlige medlemmer i fylket er 4500, sier Jetmundsen.

— Kvinnene blir meget godt mottatt. Mennene synes det er veldig positivt at kvinner kommer inn i miljøet, sier Jetmundsen.

JEGERE: Stadig flere kvinner gjør som Helen Jetmundsen - drar på jakt. <p/> FOTO: PRIVAT