Forskerne skal utarbeide panelets femte hovedrapport som legges frem i 2014.

Om lag 70 prosent av forfatterne blir byttet ut når arbeidet nå starter. Flere norske forskere vil søke, mens andre sier «nei» til å bli klimaforfatter.

Tilliten til FNs klimapanel fikk en knekk i fjor høst etter et datainnbrudd hos det prestisjetunge East Anglia-universitetet.

Offentliggjøringen av flere tusen e-poster viste at forskere hadde unnlatt å publisere all informasjon om klimautviklingen på kloden. Kort tid etterpå ble det avslørt at konklusjonen om at Himalayas isbreer ikke smelter så raskt som den ene delrapporten i den 4. hovedrapporten fra IPCC slo fast.

Granskes

Klimapanelet har beklaget tabbene. Det nederlandske vitenskapsforumet InterAcademy Council har nå fått i oppdrag av FN å granske IPCC etter anklagene om feil i rapporten om global oppvarming.

Samtidig pågår nominasjonsprosessen til den femte hovedrapporten. Flere norske klimaforskere har meldt seg på i nominasjonsprosessen.

Blant dem er klimaforskerne Helge Drange og Eystein Jansen fra Bergen. Men geokjemiker og klimarealist Tom V. Segalstad ved Universitetet i Oslo, ønsker ikke å være med.

– Jeg ønsker ikke å stå som én av 2500 forskere som tilsynelatende støtter klimapanelets arbeid, sier Segalstad.

Han viser til at klimapanelet har som mandat å finne bevis for at klimaendringene er menneskeskapte, mens Segalstad mener at dette ikke er vitenskapelig bevist.

– Panelets arbeid kan ikke tas på alvor før de endrer formålsparagrafen sin, sier Segalstad.

Han satt som ekspertgjennomleser for klimapanelets tredje rapport som kom i 2001. Da pekte han på at flere målestasjoner i Norge var tatt ut fra det vitenskapelige grunnlaget. Tre av fire målestasjoner, som hadde vært med i den andre hovedrapporten, var nå borte. Disse målestasjonene viste at temperaturen hadde falt, ikke steget slik hovedkonklusjonen i den andre hovedrapporten sa.

– Dette er uheldig og det sa jeg ifra om. Men panelet tok ikke med mine merknader, men satte likevel navnet mitt på rapporten, selv om jeg motsatte meg det.

FN-toppens støtte

Bjerknessenteret i Bergen deler ikke klimaforskerne Segalstads negative holdning til klimapanelets arbeid.

Professor og forskningsleder Eystein Jansen satt som hovedforfatter for den naturvitenskapelige delen av Klimapanelets fjerde hovedrapport. Rapporten som kom i 2007 har de siste månedene blitt kritisert for mangler og feilaktige konklusjoner. Men Jansen mener at mediebildet som er skapt av rapportens troverdighet ikke stemmer med virkeligheten.

– Selv om vi fjerner alle data fra East-Anglia-universitetet, vil det være tre andre uavhengige kilder som underbygger den samme konklusjonen om at vi opplever en tydelig global temperaturøkning, sier Jansen.

Også FNs generalsekretær Ban Ki-moon forsvarer FNs klimapanel.

– Ingenting som er blitt påstått eller avslørt i mediene i det siste endrer den grunnleggende vitenskapelige enigheten om klimaendringer, sa generalsekretæren denne uken.

Hvem mener du bør sitte i FNs klimapanel? Diskuter saken under!

SØKER: Eystein Jansen vil fortsette i klimapanelet.
Vegar Valde, Bergens Tidende
SØKER: Helge Drange vil delta i klimapanelet.
Vågenes, Hallgeir