I mai i år leverte en aksjonsgruppe fra nettsiden farogbarn.no 2200 underskrifter til regjeringen, med oppropet «selvstendige permisjonsrettigheter og pappapermisjon for alle».

Bakgrunnen for oppropet er regelen som sier at både mor og far må ha vært i inntektsgivende arbeid i seks av de ti siste månedene før fødselen. Hvis bare far har vært i arbeid, har han derfor ikke rett til de seks ukene med fedrekvote.

— I Soria Moria-erklæringen lovet regjeringen å gi far rett til å opptjene selvstendige permisjonsrettigheter. Men de har ennå ikke fulgt det opp i praksis. Farogbarn.no krever at regjeringen innfrir dette løftet, skriver redaktør Fred Johan Ødegård fra farogbarn.no.

Sist uke fortalte Dagens Næringsliv om småbarnspappaen Dennis Brækhus, som ble overrasket da han oppdaget at han ikke hadde rett til permisjonsuker med datteren, siden kjæresten var student.

— Det føles veldig urettferdig, sier Brækhus.

Regjeringen har et år igjen på å oppfylle løftene om foreldrepermisjon i Soria Moria-erklæringen, og gi like rettigheter til alle fedre uansett mors yrkesstatus.

— Regjeringen vil prioritere å gi fedre selvstendig opptjeningsrett og øke antall permisjonsuker for alle, slik vi har sagt i Soria Moria-erklæringen, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt i en kommentar til Dagens Næringsliv.

**_Les også:

Pappa synes seks uker er nok_**