Jeg kan ikke se for meg at det er riktig vei å gå. Det er sunt at gutter og jenter er i samme klasse, det gir en riktig dynamikk i klassen, sier Moltu. Han mener det blir unaturlig å skape skarpe skiller mellom gutter og jenter som en mal.

På Ranheim skole i Trondheim er kjønnene hver for seg i enkelte fag som gym, engelsk og matte.

– Vi ser på dette som en del av tilpasset opplæring. I perioder mener vi det er lurt å skille klassene i noen timer i uken, sier rektor Maj Britt Kartum.

Hun mener timene blir roligere – og at både gutter og jenter får en liten pause.

– Dette er i den alderen da hormonene sprenger seg på. Kan vi få bort litt av det, kan det blir mer læring, sier Kartum.

Som hennes danske kollega, tror ikke rektoren at inndelingen forsterker kjønnsrollemønsteret.

– Absolutt ikke. Vi må ikke være så redde for om noe er gammeldags eller moderne. Fungerer det, må vi gjøre det. Og de er sammen mesteparten av tiden, så det er sånn sett ikke noe problem, mener Kartum.