Torsdag fikk Bondevik brev fra leder av næringskomiteen Olav Akselsen (Ap), med flere spørsmål om hvordan han vil trekke grensen for Svein Ludvigsens inhabilitet. Fiskeriministerens bror Kåre Ludvigsen er nestleder i Norges Sildesalgslag.

Bondevik svarer nei på spørsmålet om han har erklært Ludvigsen inhabil:

— Nei, selvsagt ikke. Det vil bare gjelde i saker der hans bror er direkte involvert som styremedlem eller bedriftseier, sier Bondevik til NTB.

Han sier også at han ikke har vurdert muligheten for at Ludvigsen må trekke seg som statsråd på grunn av de mange spørsmålene om hans habilitet.

Olav Akselsen spør blant annet om en delvis inhabil fiskeriminister kan forhandle på vegne av Norge, og han spør hvor mange av Finansdepartementets saker Sildesalgslaget er berørt av eller part i.

— Vi skal selvsagt gi et skikkelig svar til Akselsen. Det vil ta noe tid. Den grensedragningen skal vi foreta, sier Bondevik, som ikke vil kommentere spørsmålene fra Akselsen nærmere.

(NTB)