Arbeids— og inkluderingsministeren har besluttet å oppnevne et uavhengig granskningsutvalg som skal gjennomgå saksbehandlingen av de såkalte MUF-sakene i UDI og i departementet.

– Vi har fortsatt tillit til Manuela Ramin-Osmundsen. Hensikten med granskingen er å klarlegge kommunikasjonen i UDI om saken. Beslutningen er tatt i forståelse med UDI-direktøren, sier Rieber-Mohn.

Hvem som skal lede granskningen, er ikke bestemt. Heller ikke mandatet er klart.

Tidligere UDI-sjef Trygve Nordby hevder at etterfølgeren Ramin-Osmundsen var orientert om saksbehandlingen som førte til at 182 irakere fikk bli i Norge. Dette benekter Ramin-Osmundsen.