Det er Hagen selv som forteller dette til Bergens Tidende.

Ved enkelte situasjoner har offentligheten selv vært vitne til at han er blitt beskyttet av kraftig politioppbud. I forbindelse med 1. mai-opptreden har politifolk vært utrustet med skjold for å ta imot egg og stein som er kastet mot ham. Egg har truffet, men han er aldri blitt direkte skadet.

Selv om Hagen i årenes løp har vært utsatt for flere tøffe og ubehagelige konfrontasjoner med publikum enn andre norske politikere, ønsker han som toppolitiker likevel ikke strengere beskyttelsestiltak fra politiets side enn de som blir fulgt. Drapet på Sveriges utenriksminister Anna Lindh rokker ikke hans holdning i så måte:

— Vi vet ikke nok

— For det første vet vi fortsatt ikke om hun var en tilfeldig forbipasserende som ble offer for drapsmannen eller om hun som politiker var spesielt utpekt.

For det andre synes jeg at det er viktig, lengst mulig, å bevare vårt åpne samfunnssystem, slik at den nære kontakten mellom politikere og publikum kan opprettholdes. Jeg forutsetter selvsagt at politiet vurderer situasjonen til enhver tid og gjør jobben sin, understreker Carl I. Hagen.

Også andre er utsatt

Bør toppolitikerne likevel bli bedre beskyttet enn hittil på bakgrunn av dramaet i vårt naboland?

Tidligere overvåkingssjef Per Sefland vil ikke svare et ubetinget ja. Han sier til Bergens Tidende at det er en vanskelig balansegang mellom hensynet til politikernes sikkerhet og ønsket om å beholde mest mulig åpenhet.

— Jeg kan også forsikre at Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, er mer opptatt av dette temaet enn det som er kommet frem de siste dagene. Vi skal heller ikke glemme at det er også andre samfunnstopper enn bare ledende politikere som står utsatt til.

— Er mentalt forstyrrede mennesker et spesielt sikkerhetsproblem i forhold til politikere?

— Det er ofte et dilemma hvordan man best skal sikre seg. Det er en balansegang, men politiet forsøker alltid å gardere seg mot slike einstøinger, sier Sefland.

Sårbarhetsutvalget

Da Sårbarhetsutvalget avga innstilling i 2000 om tiltak for å sikre viktige samfunnsinteresser mot bl.a. terror og andre kriminelle handlinger, ble ikke toppolitikernes situasjon vurdert, bekrefter både Sefland og admiral Egil J. Eikanger, som begge var medlemmer av utvalget.

— Hadde vi den gang visst det vi i dag vet om attentater knytter til sentrale samfunnstopper internasjonalt, ville nok dette aspektet vært formulert i mandatet, sier Per Sefland.

— Jeg tror nok at vi på grunnlag av det vi i senere år har opplevd bør vurdere sikkerheten på nytt. Men jeg ser ingen grunn til å treffe ytterligere sikkerhetstiltak mot våre ledende politikere ut fra det som nettopp er skjedd i Sverige. Det er sjelden klokt å reagere for raskt i en så følelsesmessig opphetet situasjon, mener Eikanger.

<b>SÅRBAR?</b> Carl I. Hagen innrømmer at han har brukt skuddsikker vest, men liker det ikke.<p/> ARKIVFOTO: BJØRN SIGURDSØN, SCANPIX