Arvid Berentsen

— Kravet er identisk med utbyttet. Det er ikke krevd erstatning for de betydelige utgiftene som har gått med til opprydding og utbedring av Nokas-lokalet i etterkant av ranet, opplyste aktor, statsadvokat Tor Christian Carlsen, i retten i dag.

Utbyttet er på 57.440.575 kroner. Det fordeler seg slik:

45.836.400 norske kroner.

10.420.754 kroner i utenlandsk valuta - og

1.182.313 kroner fra nattsafeposer.

Nokas har krevd 50.000 kroner i erstatning for egenandelen selskapet må betale i forbindelse med forsikringen hos If.

Erstatningskravene mot gjerningsmennene kommer i tillegg til oppreisningskrav fra etterlatte etter politiførstebetjent Arne Sigve Klungland og fra 37 Nokas-ansatte.