– Vi jobber stadig mot å øke tallet på funksjonshemmede i idretten. Idrett skal være åpen og inkluderende, sier Gøril Hansen, utviklingskonsulent i NIF.

Fra 2008 skal alle de 56 særforbundene ha ansvar for å tilrettelegge for bevegelseshemmede.

– Fotball, golf, svømming, innebandy og bowling har kommet godt i gang, men vi kan gjerne ikke forvente det samme av Triathlonforbundet, sier Hansen.

Hun vil gjerne løfte frem el-innebandy som fungere særlig godt for barn med elektrisk rullestol og store funksjonshemninger. Inkluderingstanken støter imidlertid på noen utfordringer mellom by og land. På små steder er det ikke alltid stort nok rekrutteringsgrunnlag.

– Da blir utfordringen å integrere funksjonshemmede i den vanlige idretten. Dersom klubbene opplever dette som vanskelig, blir vår rolle å nå ut med informasjon og kurs, sier Hansen.