I en pressemelding fra Kultur— og kirkedepartementet opplyses det at pengene skal brukes til nybygg og rehabilitering av idrettsanlegg.

– Alle idrettsanlegg som er godkjent og som kan startes opp og ferdigstilles i 2009, er aktuelle. Vi legger særlig vekt på idrettsanlegg som kommer barn og ungdom til gode og at vi får en spredning over hele landet, sier kulturminister Trond Giske.

Ifølge regjeringen vil pengene fra tiltakspakken sammen med lokal finansiering bidra til at det bygges idrettsanlegg for minst 1 milliard kroner. Anlegg som tildeles midler må ha forankring i kommunale planer for idrett og fysisk aktivitet. Fordelingen vil ikke gå ut over tildelingen av ordinære spillemidler via fylkeskommunene.

Kommunesektoren får også 4 milliarder kroner til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Disse pengene kan også brukes til idrettsanlegg.